Liečba plazmovým generátorom

Plazmový generátor RPZ 14

Novinkou nášho pracoviska je PLAZMOVÝ GENERÁTOR RPZ 14, ktorý slúži na likvidáciu patogénov v tele a na rozdiel od predchodcu SUPER RAVO ZAPPER preniká aj do dutých orgánov a cielene likviduje druh mikroorganizmu, ktorý mu je naprogramovaný.

Citát z publikácie výrobcu PG RPZ 14:
„Plazmový generátor RPZ 14 predstavuje najdokonalejší svetový prístroj, ktorý je sériovo vyrábaný. Výroba niektorých súčiastok je produkovaná iba na objednávku spoločnosti Z-technology s.r.o., plazmové trubice sú dodávané najlepším svetovým výrobcom z Kanady. Na konečnej výrobe RPZ 14 sa podieľa niekoľko špičkových českých firiem.
Generátory boli certifikované štátnym skúšobným ústavom Českej republiky, platné pre celú EÚ.“

Plazmový generátor RPZ 14 Plazmový generátor RPZ 14 Plazmový generátor RPZ 14

(kliknite na obrázok pre zväčšenie)

Likvidácia patogénov pomocou PLAZMOVÉHO GENERÁTORA RPZ 14 je oveľa účinnejšia, ako pomocou SUPER RAVO ZAPPERu, čo sa odráža v samotnej podstate riešenia problému – týkajucej sa jak časového hľadiska, tak samozrejme aj finančného. Je však na rozhodnutí nášho klienta, pre aký spôsob sa sám rozhodne. Pri osobnom kontakte v našom diagnostickom centre oboznámime každého s podrobnosťami a výhodami, či nevýhodami každej metódy.

Po uplynutí 5 mesiacov práce s plazmovým generátorom /PG/ radi by sme informovali o ďalších ochoreniach, ktoré sa nám podarilo úspešne riešiť pomocou PG.

  1. PSORIÁZA
  2. PSORIATICKÁ ARTRITÍDA
  3. BORRELIÓZA /aj chronická forma/
  4. PARAZITÁRNE OCHORENIA
  5. HERPES VÍRUS /simplex, zoster/
  6. MYKOPLAZMY
  7. CHLAMÝDIE
  8. HELIKOBAKTER

Na základe mnohonásobných skúseností s touto prevratnou formou liečby prevažne mikrobiálnych ochorení riešime vyššie spomenuté diagnózy troma po sebe sa opakujúcimi.

Liečebnými cyklami, takže na rozdiel od klasickej liečby ZAPPEROM je počet návštev v našom diagnostickom centre podstatne nižší, čo pacienti privítali s úľavou. Po treťom liečebnom cykle /1 cyklus = všetky zistené patogény pri prvotnom vyšetrení/ nasleduje bezplatné kontrolné vyšetrenie, ktoré rozhodne o prípadnej ďalšej návšteve v prípade, že patogény nie sú kompletne zlikvidované. Prikročili sme k tomuto postupu z dôvodu, že každý pacient reaguje na liečbu inak a už po troch cykloch sa veľa zo zistených patogénov z organizmu podarí zlikvidovať.

Ďalším špecifikom pre PG sú akútne ochorenia prevažne horných dýchacích ciest. Takýmto spôsobom alternatívna liečba nahradí užívanie antibiotík, o ktorých sa v poslednom čase hovorí veľmi veľa a nie práve v lichotivej podobe. PG nevykazuje žiadne vedľajšie účinky na organizmus, likviduje len cielene patogény, ktoré sú mu naprogramované.

Liečba PG je maximálne pohodlná, príjemná, v príjemnom prostredí.

Dúfame, že v priebehu najbližšieho obdobia budeme môcť pripísať ďalšie overené diagnózy, s ktorými sa stretneme.

Váš BioRelax /Dr. Igor Bajtoš a Dr. Iva Bajtošová/


RAVO ZAPPER - kliknite pre zobrazenie podrobností

RAVO ZAPPER

Jedinečný prístroj vyvinutý v Čechách

RAVO ZAPPER je jedinečný prístroj vyvinutý v Čechách na základe výskumov biológa R. Rife, ktorý v dvadsiatych rokoch minulého storočia pozoroval, že pôsobenie určitou frekvenciou nízkofrekvenčného elektrického prúdu na daný typ patogénnu /baktérie, vírusy, plesne/, jeho membrána praská, v dôsledku čoho takýto mikroorganizmus hynie.

Nakoľko zdravá ľudská bunka má bunkovú membránu mnohonásobne odolnejšiu, nehrozí jej poškodenie. Každý typ patogénnu reaguje na inú frekvenciu, čo bolo celoživotným výskumom Dr. H. Clarkovej v Kanade. Vďaka nej vznikol celý zoznam frekvencii, vhodných na fyzikálnu formu likvidácie rôznych typov patogénov. Naše pracovisko disponuje dvoma takýmito prístrojmi.

RAVO ZAPPER

(kliknite na obrázok pre zväčšenie)

Zatiaľ najvýraznejšie výsledky zaznamenávame v likvidácii CANDIDY ALBICANS, ktorá žije na slizniciach organizmu a jej rast je potencovaný prijatým cukrom v potrave. Momentálne riešime aj pretrvávajúce STREPTOKOKOVÉ a STAFYLOKOKOVÉ infekcie, či prekonané BORELIÓZY.

Samostatnou kapitolou v liečbe ZAPPEROM sú bolesti hrdla /akútne/, urologické infekcie, prípadne niektoré vírusové infekty, ktoré je možné na našom pracovisku vyšpecifikovať práve pomocou biorezonančného vyšetrenia.

V prípade, že trpíte vyššie spomínanými problémami/už ich máte diagnostikované/, je možné sa objednať na terapiu tohto ochorenia aj bez predchádzajúceho vyšetrenia na L:I:F:E: Systeme /biorezonancia/ priamo na tel.č. 0905 34 33 68.

info@biorelax.sk
tel.: ++421 415640205