MAGNETOTERAPIA

Účinky známe už viac ako 3000 rokov

Na našom pracovisku disponujeme dvoma celotelovými lôžkami nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie, ako aj kompletnou výbavou všetkých aplikátorov RENAISSANCE.

Prehľad najdôležitejších účinkov nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie

O účinkoch magnetoterapie hovorí doktor Václav Cikánek z 3.lekárskej fakulty Univerzity Karlovej

Regeneračné a liečebné účinky magnetického poľa sú ľuďom známe už viac ako 3000 rokov.

Úroveň súčasných moderných poznatkov umožňuje účinne využívať nízkofrekvenčné pulzné magnetické pole v najrôznejších oblastiach medicíny. Jeho pôsobenie pozitívne ovplyvňuje biochemické a biofyzikálne deje v bunkách a optimalizuje priechodnosť bunkových membrán. Výsledkom tohto procesu je zvýšené zásobovanie buniek kyslíkom a ostatnými dôležitými látkami, čím sa zlepšuje proces látkovej výmeny a aktivujú sa regeneračné a reparačné mechanizmy. Vďaka tomuto pôsobeniu na ľudský organizmus je pulzná magnetoterapia účinným nástrojom v liečbe širokého spektra chorôb a bolestivých stavov.

Urýchlenie regenerácie buniek a naštartovanie hojivých procesov pomocou magnetoterapie

Aplikácie pulzného magnetického poľa vedie k aktivácii metabolizmu buniek. Je dokázané, že počas rôznych chorobných stavov sa mení povrchové napätie (potenciály) na bunkových membránach. Počas používania magnetoterapie dochádza v tkanivách k zvýšeniu prísunu kyslíka a živín a k lepšiemu odvádzaniu splodín látkovej výmeny, čo je východiskovou podmienkou všetkých ozdravovacích procesov. Nadnesene možno povedať, že aplikácia pulzného magnetického poľa vhodných parametrov stimuluje bunky k tomu, aby opäť kmitali na svojich harmonických frekvenciách a tým aktivuje v organizme regeneračné a samoliečiace procesy.

Zrozumiteľným príkladom je pôsobenie magnetoterapie u degeneratívnych ochoreniach kĺbov, ako je artróza alebo reumatoidná artritída. Kĺbová chrupavka získava živiny a kyslík len z kĺbového moku. Nie je priamo prekrvená, a preto sú jej metabolické i regeneračné schopnosti nízke aj za plného zdravia. Ak je však chrupavka poškodená degeneratívnymi procesmi, klesajú tieto schopnosti na minimum. Práve v tomto prípade sa uplatní pozitívne pôsobenie pulznej magnetoterapie, ktorá nielen zmierňuje následky tohto ochorenia (bolesti kĺbov a zlá pohyblivosť), ale hlavne priamo odstraňuje jeho príčinu - čo je znížená schopnosť regenerácie. Aplikácia pulzného magnetického poľa vedie k naštartovaniu regeneračných a hojivých procesov v bunkách chrupavky a k mohutnému zvýšeniu látkovej výmeny. Dlhodobé pravidelné používanie magnetoterapie potom pomáha obnoviť poškodené kĺbové tkanivá.

Zmiernenie bolestí - analgetický účinok magnetoterapie

Vďaka používaniu pulznej magnetoterapie dochádza veľmi často k rýchlemu ústupu bolestí, predovšetkým pri poruchách pohybového aparátu (bolesti chrbta, kĺbov, ischias atď.) Veda si zatiaľ nie je presne istá, akými mechanizmami je bolesť potláčaná. S určitosťou však možno tvrdiť, že pulzné magnetické pole ovplyvňuje nervové receptory a dráhy, ktoré vedú bolestivý podnet, a tiež spracovanie tohto podnetu v mieche. Svoju úlohu zohráva aj svalová relaxácia, zvýšené vyplavovanie endorfínov („hormónov dobrej nálady“) a lepšie prekrvenie exponovaného tkaniva.

Ak sa budete teda chcieť zbaviť napríklad bolesti v kolene, prikladajte aplikátor nielen na nohu, ale tiež na bedrovú chrbticu, odkiaľ vystupujú nervy zásobujúce končatiny. Majte tiež na pamäti, že i keď sa behom prvých aplikácií stratí dlhotrvajúce bolesti, nie je dobré naraz zvyšovať svoju pohybovú záťaž. Degeneratívne procesy prebiehajú v kĺboch niekedy aj desiatky rokov a iba zbavenie sa bolesti nie je známkou ich vyliečenia. K tomu je potrebné dlhodobo pravidelne používať pulznú magnetoterapiu.

Rozšírenie ciev a zlepšenie prekrvenia pomocou magnetoterapie

Výrazné prekrvenie je ďalším z priaznivých efektov nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie. Ako veľmi dôležité je pre naše zdravie dobré zásobenie krvou dokazuje nasledujúci príklad: šesťdesiatročný človek má oproti dvadsaťročnému prekrvené dôležité orgány (mozog, pečeň, obličky...) zhruba o 40% menej. To samozrejme vedie k nižšiemu prísunu kyslíka a živín k tkanivám a tým i ku zhoršeniu ich funkcií. Jednoducho povedané - k starnutiu.

Rozšírenie ciev a zlepšenie prekrvenia má pozitívny vplyv napríklad u ľudí s chorobami kardiovaskulárneho systému. Rozšírenie ciev zníži vysoký krvný tlak a zlepší zásobovanie srdcového svalu kyslíkom, čo pôsobí preventívne proti vzniku infarktu myokardu. Tento efekt ocenia aj diabetici, ktorých trápia komplikácie ich ochorenia, ako sú nehojace sa bercové vredy, zlé prekrvenie končatín („diabetická noha“) či poruchy cievneho zásobenia očnej sietnice. Stopercentne teda platí tvrdenie „kde nie je krv, tam nie je život“.

Protizápalové účinky magnetoterapie

Mnohé ochorenia zhoršuje alebo priamo spôsobuje zápalová reakcia organizmu. Zápal je reakcia imunitného systému, ktorá má za úlohu ochrániť telo pred inváziou cudzorodých mikroorganizmov a tiež odstrániť poškodené časti tkaniva. Niekedy sa však stane, že sa táto primárne obranná reakcia obráti proti vlastnému telu a vznikajú autoprotilátky, ktoré poškodzujú jeho najrôznejšie časti. Príkladom je reumatoidná artritída, pri ktorej bunky imunitného systému napadajú kĺby a niektoré ďalšie orgány.

Pulzná magnetoterapia dokáže tieto nežiadúce zápalové reakcie tlmiť a poškodené tkanivá regenerovať. Urýchľuje odbúravanie látok, ktoré podporujú miestne zápalové procesy, ale zároveň zvyšuje aktivitu určitého typu bielych krviniek (neutrofilov), ktoré pohlcujú cudzorodé baktérie a odstraňujú poškodené bunky vlastného tela. Tým liečia chronické zápaly a urýchľuje rekonvalescenciu po infekčných ochoreniach.

Veľmi dobré výsledky má aplikácia pulznej magnetoterapie aj u astmy. Dokáže totiž potlačit chronický zápal dolných ciest dýchacích, ktorý provokuje hladkú svalovinu priedušiek k stiahnutiu (kontrakcii) a tým vyvoláva astmatický záchvat.

Odstránenie zvýšeného svalového napätia (myorelaxácie)

Na zmiernenie napätia kostného svalstva se podieľa ako analgetická zložka účinku pulzního magnetického poľa, tak i zvýšené prekrvenie exponovanej oblasti. Vďaka tomu dochádza k rýchlejšiemu odbúravaniu a odplavení kyslých produktov metabolizmu, ktoré vznikajú v svaloch počas námahy. Tým sa zmierni dráždenie nervových receptorov a uvoľnia sa bolestivé kontraktúry. Efekt myorelaxáce sa uplatní najmä pri bolestiach chrbta, stuhnutej šiji a krčných svalov ( čo často spôsobuje obrovské bolesti hlavy a po dlhšej dobe niekedy i poruchy videnia, hučanie v ušiach a predkolapsové stavy ) a ďalších problémoch.

Odstránenie opuchov (protiedémové pôsobenie)

Zlepšením prekrvenia a mikrocirkulácie v exponovanom tkanive a zvýšením jeho metabolizmu dochádza k rýchlejšiemu vstrebávaniu opuchov. Navyše priamym pôsobením na vyvolávajúcu príčinu (poranené svalové, väzivové či iné tkanivo alebo dalšie príčiny) sa stratí dôvod ich vzniku. Uplatní sa tiež protizápalový a analgetický účinok pulzných magnetických polí. Pulzná magnetoterapia povzbudzuje správnu funkciu lymfatického systému, takže má priaznivý efekt aj pri ochoreniach, ktoré tento systém poškodzujú.

Magnetoterapia pre športovcov

Všimli ste si tiež, ako sa niektorým vrcholovým športovcom rýchle strácajú výrony v členku, hoja sa im ich zranenia a oni sa v krátkom čase vracajú k tréningu? Teraz už poznáte jeden z dôvodov, prečo to tak je.

info@biorelax.sk
tel.: ++421 415640205